Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia volutpat erat ac vestibulum. Maecenas arcu lacus, eleifend nec sagittis eget, rhoncus non eros. Nam imperdiet fringilla laoreet. Proin justo lectus, aliquet faucibus euismod in, egestas et tellus.

Üdvözöllek a portálon! Lépj be, vagy ha még nincs felhasználóneved, regisztrálj!

Adatvédelem

AZ O.K. PORTÁL ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

  1. Az adatkezelő meghatározása
    1. A www.oktavoktatas.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Portál) az OTP Fáy András Alapítvány (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; adószám: 18014008-1-41; nyilvántartásba vételi szám: Pk. 68245/92/14., sorszám: 3024; a továbbiakban: Üzemeltető) működteti és tartja fenn. A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) a Portál üzemeltetése és működtetése keretében az Üzemeltető, mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
    2. A Portál használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit és hozzájárulnak az Üzemeltető által végzett és a jelen Nyilatkozatban megjelölt célú adatkezelésekhez.  A jelen Nyilatkozat folyamatosan elérhető a Portál nyitóoldalán.
    3. A jelen Nyilatkozatban használt nagybetűs és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a Portál felhasználási feltételeit tartalmazó felhasználási feltételekben (Szabályzat)  meghatározott nagybetűs kifejezésekre ott meghatározott jelentéssel. A jelen Nyilatkozat a Szabályzat részét képezi. 

2.         A kezelt adatok köre

2.1       Az Üzemeltető az egyes Felhasználókról az alábbi adatokat kezeli:

(a)       a Portál regisztrációs lapjának kitöltésével a Felhasználók által megadott adatok, ideértve nem kizárólagosan a következő adatokat: név, nem, születési idő, e-mail cím, OM azonosító, telefonszám, mobiltelefonszám, Facebook, Skype, Twitter, LinkedIn vagy más közösségi médiához tartozó azonosító, hírlevél feliratkozás, lakcím, iskolai képzettségi és intézményi adatok, autentikációs adatok, speciális jellemzők (pl. fogyatékosság) és speciális igények (pl. allergiával, betegséggel kapcsolatos adatok);   

(b)       a Portál használata során a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott egyéb adatok, ideértve nem kizárólagos a következő adatokat: az Üzemeltető által szervezett eseményekre való jelentkezéssel, az azon való részvétellel, azok értékelésével kapcsolatos adatok, a Portálon végzett tevékenységekkel kapcsolatos adatok; és

(c)        az Üzemeltető a Portál regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat az alábbiak szerint.

2.2       Az Üzemeltető a Portált az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A Portál használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Portál Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A Felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3       A Felhasználók a Portál használatának megkezdésével a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése alapján hozzájárulásukat adják ahhoz Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepítsen a Felhasználók számítógépére adatfeljegyzés és hozzáférés, a Felhasználók azonosítása, a Felhasználók további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a Felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookiek-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

2.4       Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat, illetve a Felhasználó IP-címéhez harmadik személyek is hozzáférhetnek. Ilyen eset például, ha a Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra, vagy a Felhasználó rákattint egy harmadik személy által üzemeltetett szerverről elérhetővé tett hirdetésre.

2.6       A Portál bizonyos részeinek használata regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Portálon elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok körébe a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy adott szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek. A kötelezően megadandó adatok közé tartozik például a Felhasználó azonosításához szükséges felhasználónév, jelszó és e-mail cím. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

 

  1. Az adatkezelés célja

 

3.1       A Portállal összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a Portál szolgáltatásainak hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása (ideértve a személyre szabott reklámok megjelenítését és a Portál hatékonyságának növelését is), illetve a Felhasználók igényeinek kiszolgálása.

 

3.2       Az Üzemeltető által végzett adatkezelés további célja a Felhasználók azonosítása, a Portál használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása, külön hozzájárulás esetén rendszeres hírlevelek és reklámok küldése (eDM), megrendelés esetén más szolgáltatások nyújtása, a Szabályzat érvényre juttatása és az annak, illetve a jogszabályok alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

3.3       A Felhasználók külön hozzájárulása esetén az Ektv. 13/A.§ (4) bekezdése alapján az Üzemeltető a Felhasználókról rendelkezésre álló adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelheti.

 

4.         Az adatkezelés jogalapja

4.1       Az Üzemeltető által a Felhasználók adataival végzett adatkezelés jogalapja

(a)       az Ektv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben említett adatok tekintetében az említett jogszabályhelyek;

(b)       a Nyilatkozat 2.1 pontjában említett egyéb adatok tekintetében végzett adatkezelés, a 3.2 pontban említett hírlevél és reklám-küldési tevékenység és a 3.3 pontban említett reklámok kiszolgálását a Felhasználók önkéntes és tájékozott hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 5.§(1)(a) pontja alapján;

(c)       a Felhasználók speciális igényeivel kapcsolatos adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 6.§ (1)(b) pontja alapján az Üzemeltető jogos érdeke, amely a Felhasználók részére nyújtott/által megrendelt szolgáltatások (pl. egyes eseményeken filmvetítések, ingyenes étkeztetési szolgáltatások) biztonságos, és a Felhasználók egészségügyi állapotának figyelembe vétele mellett történő nyújtásához fűződik; és

(d)       az egyéb, jogszabályok által elrendelt adatkezelések esetén az adott rendelkezést tartalmazó jogszabályok. 

5.         Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama határozatlan, azaz az Üzemeltető mindaddig kezeli a Felhasználó adatait, ameddig az érintett Felhasználó az adatkezelés megszüntetését vagy az adatok törlését nem kéri, vagy, amelyik korábbi, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul vagy meg nem szűnik.

6.         Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos és jogorvoslati jogai

6.1       Az Üzemeltető a Felhasználók részére az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról és itt kérhető az Üzemeltető adatkezelésekkel kapcsolatos intézkedése, és ide kell továbbítani az egyes adatkezelési műveletek (pl. eDM) megtiltására vonatkozó kérelmeket is:

(a)       e-mail: info@okkozpont.hu;

(b)       postai cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 26..

6.2       Az Üzemeltetőtől bármelyik Felhasználó

(a)       tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,

 

(b)       személyes adatainak helyesbítését, valamint

 

(c)        személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérheti.

 

6.3       Az érintett Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

 

6.4       Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a felvilágosítás díja: [3.000,- Ft].

 

6.5       Ha az Üzemeltető által kezelt valamely személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett Felhasználó azt kéri. Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

 

6.6       A Felhasználó a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak megsértése esetén az Üzemeltető ellen bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság elérhetőségeit a http://www.naih.hu weboldal tartalmazza.

 

6.7       Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az érintettek jogaira és jogorvoslati jogaira vonatkozó, jelen 6. pontban foglalt tájékoztatás nem teljes körű, és az igényérvényesítés részletes szabályait az Infotv. tartalmazza.

 

7.         Adatbiztonság

7.1       A Felhasználók adatait megfelelő jogalap nélkül az Üzemeltető semmilyen esetben nem továbbítja harmadik feleknek. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettség mellett igénybe vett alvállalkozói ismerhetik meg a feladataik ellátáshoz szükséges mértékben. Ez alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

7.2       Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes Felhasználók Portál keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Portálon megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más Felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az ilyen magatartásokért az Üzemeltető a felelősségét kizárja.

8.         A hírlevelekre és az eDM-re vonatkozó speciális szabályok

Amennyiben egy Felhasználó a regisztrációs lapon hozzájárul ahhoz, hogy részére az Üzemeltető ajánlatokról és újdonságokról reklámot tartalmazó hírlevelet küldjön, az a Felhasználó a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációs lapon megadott adatai bekerüljenek az Üzemeltető eDM adatbázisába, amelyben az Üzemeltető a Felhasználó adatait további ajánlatokkal (ideértve az Üzemeltető és üzleti partnerei ajánlatait is) történő későbbi megkeresés céljából tartja nyilván mindaddig, amíg a Felhasználó az eDM céljából történő adatkezelés abbahagyását nem kéri, vagy regisztrációját nem törli. A Felhasználó hozzájárulását az Üzemeltető ügyfélszolgálatának postai címére vagy az info@okkozpont.hu  e-mail címre küldött, a személyes azonosítására alkalmas adatait is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.

9.         Egyéb információk

9.1       Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

9.2       A Portál Felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

9.3       Az Üzemeltető a hírlevélre vagy eDM-re nem feliratkozó Felhasználók részére is jogosult a Portál működtetésével kapcsolatos, nem reklámjellegű információkat (ideértve, nem kizárólagosan, adminisztrációs vagy technikai jellegű üzeneteket, a Portál módosulásával kapcsolatos információkat) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával.

9.4       Az Akciókban való részvétel elengedhetetlen feltétele a valós, pontos és teljes kapcsolattartói adatok (teljes név; lakcím: város, irányítószám, utca, házszám; napközbeni elérhetőséget biztosító telefonszám) megadása, így ezen adatok megadása a regisztráció során kötelező.

9.5       Az Akcióban való részvétellel a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Akcióban való részvétellel kapcsolatos személyes adatait (ideértve például a következő adatokat: felhasználónév, nyeremény neve, nyerés időpontja) az Üzemeltető az Akcióval érintett weboldalon vagy egyéb sajtótermékben nyilvánosságra hozza, illetve az Üzemeltetőnek a részvételi feltételekben megnevezett partnerei részére továbbítsa.

10.       REGISZTRÁCIÓ HARMADIK SZEMÉLYEK NEVÉBEN

10.1     Kivéve amennyiben a jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek, amennyiben valamely Felhasználó harmadik személy(ek) nevében regisztrál a Portálra (ideértve nem kizárólagosan azt az esetet, amikor valamely diákot pedagógusa regisztrál akár egyedül, akár többekkel együtt vagy a pedagógus felhasználó által megküldött adatok alapján a regisztrációt az Üzemeltető végzi el), ezt kizárólag abban az esetben teheti meg, amennyiben az érintett személyek a megfelelő tájékoztatást követően érvényes hozzájárulást adtak adataiknak az Üzemeltető részére történő továbbításához és az egyéb jogszabályi követelmények is maradéktalanul teljesülnek. Ilyen esetben az adattovábbítás jogszerűségéért kizárólagosan az ilyen regisztrációt végző Felhasználó tartozik felelősséggel a Szabályzat 5.3 pontjának megfelelően.

11.       A Nyilatkozat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Nyilatkozat egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Portál használatával a Felhasználók elfogadják a Nyilatkozat módosítását.

2014. szeptember 9.